Online Terapi

Yüz yüze terapiden farklı olarak danışanın ve terapistin, terapi hizmetini internet ortamında gerçekleştirmesi online terapi olarak tanımlanmaktadır.

Online Terapinin Yaygınlaşması

Dijital çağ, teknolojik gelişmeler ile birlikte kişilere sayısız imkanlar sağlamaktadır. Bu gelişmelerin başında, internet, telefon ve bilgisayarlar gelmektedir. İnternet ve teknolojik araçlar sayesinde kişiler, ihtiyaçlarının birçoğunu zaman ve mekan sınırı olmaksızın karşılayabilmektedir. Özellikle pandemi döneminde zorunlu kılınan karantina, sosyal izolasyon ve evden çıkma yasakları sebebiyle evde daha çok zaman geçirmek mecburiyetinde kalan kişiler, hayatlarının büyük bir kısmını internet ve telefonlarıyla doldurmuştur. Bu dönemde yüz yüze terapiler de online terapilere dönüşmüş, psikolog desteğine ihtiyaç duyan kişiler dijital çağın imkanlarından yararlanma fırsatı yakalamış, online terapiler sayesinde ruh sağlığı hizmetleri etkili bir biçimde devam edebilmiştir.

Online Terapi Tarihi

Online terapi, pandemi döneminde daha çok tercih edilen bir terapi yöntemi haline gelse de bu alandaki ilk tanım 1995 yılında yapılmıştır ve online olarak ruh sağlığı hizmetlerinin internet üzerinden verilmesinin bu yıl başladığı düşünülmektedir. John Grohol 1995 yılında, e-terapi terimini kullanmıştır. Aynı yıllarda ABD’de iki adet internet sitesinde ruh sağlığı ile ilgili uygulamaların var olduğu bilinmektedir. Yine aynı yıl, bir klinik psikolog ücret karşılığında e-posta yolu ile terapi önerisinde bulunmuştur.

Online Terapinin Etkinliği

Günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta olan online terapi, danışanların sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda, uzman klinik psikologlar tarafından tavsiye edilen her durumda etkili olmaktadır. 

Ayrıca klinik çalışmalar, travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları ve yeme bozukluklarında online terapinin etkili bir terapi yöntemi olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmalar da, online terapide iş birliği içerisinde olan ve sorunlarını daha kısa sürede çözme eğiliminde bulunan danışanların sayısının oldukça fazla olduğunu bildirmektedir.

Online Terapinin Sağladığı Olanaklar

Online terapi, yüz yüze terapiyle benzer şekilde birçok psikolojik problemin tedavisinde oldukça etkilidir. Günümüzde online terapi, yüz yüze terapiye birçok noktada alternatif oluşturmaktadır: 

  • Terapi merkezine gitmek için zaman ayıramayan kişiler için online terapi, zaman ve mekan konusunda özgürlük tanımaktadır.
  • Bir süre ülkesi dışında yaşamak zorunda kalan kişiler için, kendi ülkesinden terapi hizmeti almaya devam etmek veya terapiye başlamak online terapi ile mümkün olmaktadır.
  • Online terapi, evden çıkmak için fiziksel engeli bulunan kişilerin tercih edebileceği bir terapi yöntemi haline gelmektedir.
  • Ruh sağlığı hizmetlerine erişmenin mümkün olmadığı bölgelerde yaşayan kişiler, online terapi sayesinde terapi desteğine erişebilmektedir.
  • Online terapi, pandemi döneminde sosyal izolasyona önem veren veya karantinada bulunan kişiler için terapinin devamlılığını sağlamaktadır.

Online Terapide Uzman Seçimi 

Online terapide uzman seçimi oldukça önemlidir. Online terapide, etik değerlerin bilincinde olan, gizlilik ilkesini ihlal etmeyen, iyilik ve doğruluk ilkeleriyle hareket eden, alanında uzman psikologlara ulaşmak önemlidir.