Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi

İlişkilerde zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmaların varlığı normal koşullarda sağlıklıdır çünkü çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi ilişkileri geliştirir ve sağlamlaştırır. Ancak aile üyeleri ve çiftler arasında çıkan bazı çatışmalar bireyler tarafından çözümlenemez ve sorunlar sıklıkla tekrar eder. Bu noktada, ilişkilerdeki sorunlarını çözmekte zorlanan kişiler çift ve aile terapisi desteğine ihtiyaç duyar. 

Çift ve aile terapisi, çatışmada bulunan bireylerin iletişim şekillerini birbirlerine uyumlu hale getirmek ve çatışmaların çözüme ulaşmasını sağlamak için uygulanan etkili bir psikoterapi biçimidir.

Çift ve Aile Terapisinin Önemi

Çift ve aile terapisi, aileyi ve ilişkileri bir bütün sistem olarak ele almaktadır. Terapide, aileyi oluşturan bireyler veya çiftler arasındaki çatışmaların, bireysel problemlere sebep olduğu düşünülmektedir, ayrıca bu çatışmaların aile ve ilişki dengesini bozduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple çift ve aile terapisi, öncelikli olarak çatışmaların ve sorunların kaynağının kişiler tarafından anlaşılabilmesini sağlamaktadır. Çift ve aile terapisi kişilerin üstesinden gelemedikleri sorunlarının çözümünde aileye, aile bireylerine, partnerlere ve çocuklara yardım sağlamaktadır.

Çift ve Aile Terapisinin Hedefi

Çift ve aile terapisi, ailedeki bireyler ve çiftler arasındaki ilişki dinamiklerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu sayede terapide, ailedeki ve ilişkideki uyumsuz iletişim biçimlerinin yeniden düzenlemesi sağlanır. Terapist, kişilerin kendilerini ve birbirlerini tanımalarına ve anlamalarına yardımcı olarak, ailenin ve çiftlerin kendi gücünü keşfetmesine yardımcı olur. 

Çift ve aile terapisi, aile sisteminde yararlı değişiklikler üretmeyi hedefler. Terapide, her aile, aile ilişkileri veya çiftler arasındaki ilişki kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilir ve bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Bu sayede terapi, aileyi oluşturan bireyler ve çiftler için tatmin edici bir yaşantı sağlar. 

Çift ve aile terapisinde terapist, çiftlerin ve aile bireylerinin çatışmalarını çözüme kavuşturacak stratejiler belirleyebilmesine yardımcı olur. Bu sayede kişilerin daha sonra karşılaşacakları problemleri çözüme ulaştırabilecek bilgileri ve gücü kendinde bulabilmesini sağlar.

Çift ve Aile Terapisinin Kapsadığı Alanlar

Aile terapisi çocuk, anne-baba ve diğer aile üyeleri arasındaki ilişkileri kapsayan bir psikoterapi türüdür. Bu sebeple özellikle anne-baba-çocuk arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde ve çatışmaların çözüme ulaştırılmasında oldukça etkili bir terapi formudur. 

Çift ve aile terapisi,

 • Anne-babaların ebeveynliğe hazır olmayışları, 
 • Anne-babaların ebeveynlik tutumları, 
 • Çocuk ve ergenlerin çeşitli problemleri, 
 • Boşanma, 
 • Kayıplar, 
 • Aldatma/aldatılma,
 • Şiddet,
 • İletişim problemleri,
 • Çatışmalar,
 • Cinsel sorunlar, 
 • Çiftlerin birbirine yeterince zaman ayırmamasından kaynaklı sorunların çözümünde çiftlere ve ailelere destek sağlamaktadır.