Bireysel Performans Geliştirme

Bireysel Performans Geliştirme 

Performans kişinin bir işi yapabileceği en iyi dereceyle, başarıyla gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Performans sergilemeye dayalı çeşitli meslek grupları olduğu gibi, şirket çalışanları ve akademik hayatın içerisindeki öğrenciler de farklı şekillerde performans sergilemektedir. 

– Tiyatro, dans, bale, opera, müzik gibi alanlarda sahne performansı gösteren sanatçılar,
– Sporcular,
– Öğretmenler,
– Sunum, kongre, seminer, sempozyum gibi insan topluluklarının önünde konuşma yapacak kişiler,
– Sınav, sunum, tez savunması gibi alanlarda başarılı olmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler,
– Normal sosyal iletişim ve etkileşimlerini geliştirmek isteyen bireyler performans sergileyen kişiler olarak kabul edilmektedir. 

Bu kişiler bazı durumlarda performanslarını en iyi şekilde sergilemek konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bireylerin bilişsel yapılarındaki işlevsel düşüncelerden kaynaklanan bu durum performans kaygısı olarak adlandırılmaktadır. Bireysel performans geliştirme, EMDR tekniği ile performans kaygısı yaşayan bireylere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bireysel performans geliştirme, bireylere performanslarını sergilerken potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.

Performans Kaygısı Nedir?

Bireyler; kendilerini gerçekleştirme sürecinde, ilgili oldukları alanlarda, bilgi ve becerileri doğrultusunda, potansiyellerini gösterebilecekleri başarılı performanslar sergilemek istemektedir. Ancak bireylerin yaşadığı kaygılar, performanslarını istedikleri şekilde sergileyememelerine sebep olabilmektedir. Performans kaygısı olarak da bilinen bu durum, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmesinde ve gerçek performanslarını sergilemesinde bireylere engel teşkil etmektedir. Bazı durumlarda performans kaygısı daha büyük bir probleme dönüşerek, özellikle performansa dayalı meslek gruplarında yer alan bireylerin meslek hayatlarının sonlanmasına sebep olabilmektedir.

Performans kaygısına sebep olabilecek çeşitli durumlar bulunmaktadır. 

  • Sosyal ortamlarda ya da performans sergilemeyi gerektiren durumlarda kişinin küçük duruma düşeceğinden, utanç duyabileceği şekilde davranacağından ya da kaygı belirtileri göstereceğinden korku duyması
  • Kendilerine yüksek standartlar koyan ve diğerlerinin kendilerine yüksek standartlar koyduğunu düşünen mükemmeliyetçi kişilerin en iyi düzeyde performans sergileyemeyecekleri konusunda kaygı hissetmesi
  • Öz-yeterlik ve öz-güven eksikliği

Bireyler, performans gösterecekleri esnada veya performans göstermeden önce kaygıları, korkuları ve özgüven eksiklikleri sebebiyle çeşitli tepkiler gösterebilmektedir. Hızlı kalp atışı, hızlı nefes alıp verme, bayılma hissi, idrara çıkma isteği, mide bulantısı, karın ağrısı, yerinde duramama ve terleme bedensel tepkilerden bazılarıdır. Huzursuzluk, gerginlik, korku, sabırsızlık, üzüntü, kontrol kaybı hissi, olumsuz değerlendirilme korkusu, kafa karışıklığı ve hatırlama güçlükleri ise duygusal ve bilişsel tepkileri oluşturmaktadır. Bu tepkilerden olumsuz yönde etkilenen bireylerin performans sergilemedeki başarıları azalmaktadır.

Bireysel Performans Geliştirme ve EMDR Tekniği

-Bireylerin performans gösterdikleri alanlarda başarı sağlamaları konusunda, 

-Performans kaygısının düzenlenmesinde,

-Gelecekte gerçekleşecek bir performans hazırlığı için EMDR tekniğinden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. 

EMDR tekniği ile,

  1. Bireyin geçmiş deneyimleri sonucunda oluşan ve performans başarılarını olumsuz etkileyen düşüncelerin ve duyguların (öz-güven eksikliği, mükemmeliyetçilik, küçük duruma düşmekten utanç duyma gibi) tespit edilmesi ve olumsuz düşüncelerin yeniden işlenmesi 
  2. Bireyin, performans sırasında veya öncesinde yaşayabileceği stres nedeniyle karşılaşabileceği başarısızlıklara önceden hazırlanmasına imkan sağlanması, kaygı yaratabilecek unsurların en aza indirgenmesi
  3. Bireyin olumsuz duygu ve düşünceleri sebebiyle ortaya çıkan fiziksel belirtilerin azaltılması
  4. Bireyin başarısız veya yetersiz olduğuna/olacağına dair algısının yeniden, olumlu yönde işlenmesi
  5. Performansın iyi geçeceği yönünde pozitif düşüncelerin açığa çıkarılması
  6. Performans gösterilen alan ile ilgili ihtiyaç duyulan bireysel özellik ve mesleki becerilerin geliştirilmesini sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi 
  7. Sergilenen performansın başarılı olmasında önemli bir yer tutan, motivasyon ve odaklanma, yaratıcılık, problem çözme stratejileri ile ilgili konuların çalışılmasında başarıya ulaşılmaktadır.