Bireysel Gelişim ve Farkındalık Arttırma

Bireysel Gelişim ve Farkındalık Artırma

Bireysel gelişim ve farkındalık artırma; bireyin kendisini tanımasına, duygusal, zihinsel, mesleki, sosyal becerileriyle ilgili farkındalığının artırılmasına ve bu becerilerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulmuş bir programdır ve psikoloji biliminin öğretilerini içerisinde barındırmaktadır. Bireysel gelişim ve farkındalık artırma, bireylerin isteği, çabası ve aktif katılımıyla gerçekleşen, bireyi her zaman bir adım ileriye taşıyan bir süreçtir. 

Bireysel gelişim ve farkındalık artırma,

 • Sağlıklı bir kendilik algısının oluşmasına hizmet etmektedir.
 • Keyif alınan bir yaşam sürmeye ve yaşamı anlamlandırmaya yardımcı olmaktadır.
 • İlişkileri (bireyin kendisi ve çevresiyle kurduğu) güçlendirmekte ve daha sevgi dolu hale getirmektedir.
 • Yaratıcılığı ve üretkenliği desteklemektedir.
 • Özgürleşmeyi sağlamaktadır.
 • Bireysel ve mesleki yaşamda doğru kararlar verilmesini amaçlamaktadır.

Bireysel gelişim ve farkındalık artırma iç içe geçmiş, birbirini destekleyen iki kavramdır. Kişisel gelişim kavramı 21. yüzyılda önem kazanmaya başlamıştır. Kişisel gelişim; bireyin bilişsel, davranışsal, duygusal ve sosyal olarak kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi, potansiyelini en üst seviyeye taşıyabilmesi sürecini ifade etmektedir. Kişisel gelişim süreci, kişinin potansiyelinin farkına varmasıyla başlamaktadır. Farkındalık ise kişinin kendisi hakkındaki gerçeği öğrenmesidir. Farkındalığı yüksek kişi, hedeflerini mevcut durumu ile karşılaştırmaktadır; yeteneklerini ve potansiyelini görebilmekte, anlayabilmektedir.

Kendini Tanımak ve Farkındalık

Bireysel gelişim ve farkındalık artırmanın özünü kendini tanımak oluşturmaktadır. Kişilerin potansiyelleri konusunda farkındalık geliştirebilmesi, kişilerin kendilerini tanımasıyla mümkün olmaktadır. Kendini tanımak, kendini keşfetmektir. Kişilerin kendilerini keşfetme süreçlerine eşlik etmeyi amaçlayan bireysel gelişim ve farkındalık artırma programı sayesinde kişiler,

 • Bireysel özelliklerinin, 
 • Güçlü ve zayıf yönlerinin, 
 • Değerlerinin,
 • Duygularının, 
 • Yeteneklerinin, 
 • Yaratıcı olduğu alanların, 
 • Motivasyon kaynaklarının, 
 • İsteklerinin farkına varmaktadır.

Kişisel Gelişim için Hedefleri Belirlemek

Erich Fromm’a göre bireyler; hayatlarını sürdürürken, kendilerine koymuş oldukları bir hedefi gerçekleştirdikten sonra kendilerini daha ileri götürecek başka hedefler edinmektedir. Bunun sebebi her bir hedefin hayata dair bir amaç olmasıdır. Hayata bağlanmanın ve yaşamı motivasyon içerisinde sürdürmenin yolu hedeflerden geçmektedir.

Kişisel gelişimin de gerçekleşmesini sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi gelişime hizmet eden hedeflerdir. Bu sebeple bireysel gelişim ve farkındalık artırma,

 • Sahip olduğu bilgi ve becerileri geliştirmek, potansiyelini üst düzeye çıkarmak, istek ve ideallerini gerçekleştirmek isteyen bireylerin hedeflerini saptayabilmesi için yol gösterici olmaktadır.
 • Kişileri mutlu edecek, tatmin edici, gerçekçi ve doğru hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 
 • Kişilerin geleceklerine yön verecek ve kendileriyle uyumlu hedeflerin seçilmesine odaklanmaktadır. 
 • Seçilen hedeflere ulaşmak için kişilerin gereksinim duyduğu yeni bilgi ve beceriler konusunda farkındalık yaratmaktadır. 
 • Bireylere hedeflerine ulaşması için izlemesi gereken yol haritalarını hazırlamaktadır.