Bireysel Gelişim ve Farkındalık Arttırma

Bireysel Gelişim ve Farkındalık Artırma Bireysel gelişim ve farkındalık artırma; bireyin kendisini tanımasına, duygusal, zihinsel, mesleki, sosyal becerileriyle ilgili farkındalığının artırılmasına ve bu becerilerinin geliştirilmesine yönelik oluşturulmuş bir programdır ve psikoloji biliminin öğretilerini içerisinde barındırmaktadır. Bireysel gelişim ve farkındalık artırma, bireylerin isteği, çabası ve aktif katılımıyla gerçekleşen, bireyi her zaman bir adım ileriye taşıyan bir […]

Bireysel Performans Geliştirme

Bireysel Performans Geliştirme  Performans kişinin bir işi yapabileceği en iyi dereceyle, başarıyla gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Performans sergilemeye dayalı çeşitli meslek grupları olduğu gibi, şirket çalışanları ve akademik hayatın içerisindeki öğrenciler de farklı şekillerde performans sergilemektedir.  – Tiyatro, dans, bale, opera, müzik gibi alanlarda sahne performansı gösteren sanatçılar, – Sporcular, – Öğretmenler, – Sunum, kongre, seminer, […]

Online Terapi

Yüz yüze terapiden farklı olarak danışanın ve terapistin, terapi hizmetini internet ortamında gerçekleştirmesi online terapi olarak tanımlanmaktadır. Online Terapinin Yaygınlaşması Dijital çağ, teknolojik gelişmeler ile birlikte kişilere sayısız imkanlar sağlamaktadır. Bu gelişmelerin başında, internet, telefon ve bilgisayarlar gelmektedir. İnternet ve teknolojik araçlar sayesinde kişiler, ihtiyaçlarının birçoğunu zaman ve mekan sınırı olmaksızın karşılayabilmektedir. Özellikle pandemi döneminde […]

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve Aile Terapisi İlişkilerde zaman zaman çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmaların varlığı normal koşullarda sağlıklıdır çünkü çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesi ilişkileri geliştirir ve sağlamlaştırır. Ancak aile üyeleri ve çiftler arasında çıkan bazı çatışmalar bireyler tarafından çözümlenemez ve sorunlar sıklıkla tekrar eder. Bu noktada, ilişkilerdeki sorunlarını çözmekte zorlanan kişiler çift ve aile terapisi desteğine ihtiyaç […]

Şema Terapi

Şema Terapi Nedir? Şema Terapi, temelini bilişsel-davranışçı kuramdan alan; bilişsel, davranışçı, psikodinamik, bağlanma, ve Gestalt modeli bakış açılarının bütünleştiği bir psikoterapi yöntemidir ve bilişsel davranışçı terapiye cevap vermeyen kişilik bozuklukları ile davranış problemlerinin tedavisine yönelik olarak Jeffrey Young tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir. Şema terapisinin amacı çeşitli yaşantılar sonucu oluşan, bilişsel ve davranışsal olarak bireyleri etkileyen […]

EMDR

EMDR Tanımı ve Ortaya Çıkışı “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” tekniğinin baş harflerinin kısaltması ile kullanılan EMDR, Türkçe’de “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” anlamına gelmektedir.  EMDR tekniği 1948-2019 yılları arasında yaşamış olan Dr. Francine Shapiro tarafından bulunmuştur. Shapiro yaptığı bir yürüyüş esnasında göz hareketlerinin olumsuz düşünce ve inanışları üzerindeki azaltıcı etkilerini keşfederek bu […]

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Bilişsel Davranışçı Terapi; bireylerin hislerinin ve davranışlarının düşünceleri tarafından belirlendiğini savunan yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. 1980’li yıllarda ortaya çıkan bilişsel davranışçı terapi günümüzde psikoterapi alanına öncülük etmektedir. Bilişsel ve davranışçı yaklaşımları bütünleştiren bilişsel davranışçı terapi; depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, kişilik bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluk ve […]