Uzm. Psk. & Kurucu

Seliyha Elbeyoğlu

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Prof. Dr. Işık Sayıl ve ekibi ile çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde özellikle intihar girişimi, cinsel istismar, aile içi şiddet ve kendini yaralama vakalarıyla krize müdahale kapsamında çalıştı ve eş zamanlı olarak aynı fakültenin yataklı psikiyatri servislerinde dönemsel olarak çalışarak bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi ve psikolojik değerlendirme uygulamalarında bulundu.

2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olarak yüksek lisans derecesini aldı.

 

Hakkında

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Prof. Dr. Işık Sayıl ve ekibi ile çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde özellikle intihar girişimi, cinsel istismar, aile içi şiddet ve kendini yaralama vakalarıyla krize müdahale kapsamında çalıştı ve eş zamanlı olarak aynı fakültenin yataklı psikiyatri servislerinde dönemsel olarak çalışarak bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi ve psikolojik değerlendirme uygulamalarında bulundu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programından mezun olarak yüksek lisans derecesini aldı.


Yüksek lisans eğitiminin ardından Projektif Testler Derneği bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından verilen Tematik Algı Testi (TAT) ve Rorschach Testi Sertifikalı Eğitimini; Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği bünyesinde Prof. Dr. Sirel Karakaş tarafından verilen Nöropsikolojik Testler BİLNOT Bataryası eğitimini; Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R, MMPI, Çocuk Değerlendirme Bataryası eğitimlerini tamamlayarak klinik testlerin uygulanması konusunda yetkinlik kazandı.


Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Dr. Emel Stroup eğitmenliğinde; Teorik ve Uygulamalı Aile ve Çift Psikoterapisi Eğitimini ise Prof. Dr. Emine Z. Kılıç eğitmenliğinde tamamladı.


2007-2012 yılları arasında Ankara’da bulunan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde uzman psikolog ve merkez müdürü olarak çalıştı. Kasım 2012 yılında İstanbul’a yerleşerek, Üsküdar Üniversitesi NPSUAM Feneryolu Polikliniğinde uzman psikolog olarak görev yapmaya başladı. Bu çalışma süresi boyunca Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde Şema Terapi eğitimlerini ve Psk. Emre Konuk eğitmenliğinde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler I ve II eğitimini ve süpervizyonlarını tamamladı.


Academy of Cognitive Therapy onaylı Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Eğitimi ve International Society of Schema Therapy onaylı Şema Terapi Bireysel Süpervizyon Eğitimlerini tamamlayarak bu alanlarda klinik çalışmalarına devam eden ve bu yöntemlerle psikoterapilerini yürüten Uzman Psikolog Seliyha Elbeyoğlu; aynı zamanda EMDR Avrupa Akredite Terapistidir. 


Danışanlarını Zorlu Center Teras Evler’de bulunan ve kurucusu olduğu MyKlinik.’ te görmektedir. Aynı zamanda 2018 yılından bu yana Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta ve klinik psikolog adaylarına süpervizyon desteği sağlamaktadır.  


Mesleki ilgi alanları arasında ergenlik ve yetişkinlik dönemi ruhsal sorunları olmak üzere özellikle;

  • Obsesif – Kompulsif Bozukluk (Takıntı – Zorlantı Bozukluğu)
  • Anksiyete/Kaygı Bozuklukları (Sosyal Fobi – Panik Bzk. – Yaygın Kaygı Bzk. – Özgül Fobi)
  • Depresyon
  • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu – Akut Gerginlik Bozukluğu – Uyum Bozuklukları)
  • Ergen ve Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • İlişki ve Duygusal Bağlanma Sorunları
  • Bireysel Gelişim ve Farkındalık Arttırma

Sertifika ve Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ACT, ABPP
Composmentis, BDT Birimi, Ankara, 2007-2008

Aile Tedavilerinin Temelleri Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Emine Z. KILIÇ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 2008

Teorik ve Uygulamalı Aile Psikoterapisi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Emine Z. KILIÇ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 2008-2010

Kognitif Davranışçı Terapi, Süpervizyon, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBT İstanbul Therapy, Trining and Research, İstanbul, 2012 – Devam

Travma ve Kognitif Terapi, Intensive Workshop, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBT İstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2014

“Anxiety Traps! CBT Antidotes” , Intensive Workshop – Dr. Christine A. Padesky
CBT İstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2013

TC Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi
TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2012

“When Basics Don’t Work: Working With Complex Cases” Workshop, Dr. Judith Beck
7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, İstanbul, 2011

Klinik İlk Görüşme ve Kriz Değerlendirme, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Depresyonda Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarında Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikler Eğitimi, Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul,2012

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2012

Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2012

Şema Terapi – Süpervizyon, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2014

EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler, Psk. Emre Konuk,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012

EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler- Süpervizyon, Psk. Emre Konuk,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012

EMDR-II (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler, Psk. Emre Konuk,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2018

EMDR-II (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler- Süpervizyon, Psk. Asena Yurtsever,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2018

Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi, Psk. Emre Konuk, MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2018

EMDR Protokoller Eğitimi, Psk. Emre Konuk, MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2022

Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi, Dr. Ferhat Jak İçöz
Varoluşçu Akademi, İstanbul, 2022-2024

 

Test Yetkinlikleri

Tematik Algı Testi (TAT) Testi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Tevfika İkiz
Projektif Testler Derneği, Ankara, 2006-2007

Rorschach Testi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Tevfika İkiz
Projektif Testler Derneği, Ankara, 2006-2007

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Dr. Nursen Oral, PHD
Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2006

Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

Çocuk Değerlendirme Paketi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Doç. Dr. Gülsen Erden
Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2008