Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) Bilgilendirme Rehberi

Yetişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Bilgilendirme Rehberi

Genel Bakış

Yetişkin dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB); dikkat etmede zorluk, hiperaktivite ve dürtüsel davranış gibi kalıcı sorunların bir kombinasyonunu içeren bir nörogelişimsel sağlık bozukluğudur. Yetişkin DEHB dengesiz ilişkilere, kötü iş veya okul performansına, düşük benlik saygısına ve diğer sorunlara yol açabilir.

Buna yetişkin DEHB denmesine rağmen, semptomlar erken çocukluk döneminde başlar ve yetişkinliğe kadar devam eder. Bazı durumlarda, kişi yetişkin olana kadar DEHB tanınmaz veya teşhis edilmez. Yetişkin DEHB semptomları çocuklarda DEHB semptomları kadar net olmayabilir. Yetişkinlerde hiperaktivite azalabilir, ancak dürtüsellik, huzursuzluk ve dikkat etme zorluğu ile mücadeleler devam edebilir.

Yetişkin DEHB tedavisi, çocukluk DEHB tedavisine benzer. Yetişkin DEHB tedavisi, DEHB ile birlikte ortaya çıkan herhangi bir ruh sağlığı durumu için ilaçlar, psikoterapi ile entegre bir tedaviyi içerir.

Belirtiler

DEHB’li bazı kişiler yaş aldıkça daha az semptoma sahiptir, ancak bazı yetişkinler günlük işleyişi engelleyen majör semptomlara sahip olmaya devam etmektedir. Yetişkinlerde DEHB’nin temel özellikleri dikkat etmede zorluk, dürtüsellik ve huzursuzluğu içerebilir. Belirtiler hafif ila şiddetli arasında değişebilir.

DEHB’li birçok yetişkin buna sahip olduklarının farkında olmayıp, sadece günlük görevlerde zorlandıklarını bildirirler. DEHB’li yetişkinler odaklanmayı ve öncelik vermeyi zor bulabilir, bu da son teslim tarihlerinin kaçırılmasına ve unutulan toplantılara veya sosyal planlarda bozulmaya yol açabilir. Dürtüleri kontrol edememek, sırada beklerken sabırsızlıktan veya trafikte araba kullanmaktan gerilmek gibi farklı ruh hali değişimlerine ve öfke patlamalarına kadar yaşanabilir.

Yetişkin DEHB belirtileri şunları içerebilir:

 • Dürtüsellik
 • Düzensizlik ve öncelik verme sorunları
 • Kötü zaman yönetimi becerileri
 • Bir göreve odaklanma sorunları
 • Çoklu görev sorunu
 • Aşırı aktivite veya huzursuzluk
 • Kötü planlama
 • Düşük hayal kırıklığı/engellenme toleransı
 • Sık ruh hali değişimleri
 • Görevleri takip etme ve tamamlama sorunları
 • Öfkelenmeye yatkınlık

Stresle başa çıkmada sorun

Tipik davranış nedir ve DEHB nedir?

Hemen hemen herkesin hayatının bir noktasında DEHB’ye benzer bazı semptomları vardır. Zorluklarınız yakın zamandaysa veya geçmişte yalnızca ara sıra ortaya çıktıysa, muhtemelen DEHB’niz yoktur. DEHB, yalnızca semptomlar hayatınızın birden fazla alanında devam eden sorunlara neden olacak kadar şiddetli olduğunda teşhis edilir. Bu kalıcı ve yıkıcı semptomlar erken çocukluk dönemine kadar izlenebilir.

Yetişkinlerde DEHB tanısı zor olabilir çünkü bazı DEHB semptomları anksiyete veya duygudurum bozuklukları gibi diğer durumların neden olduğu semptomlara benzer. DEHB’li birçok yetişkinin depresyon veya anksiyete gibi en az bir zihinsel sağlık durumu daha vardır.

Bir Uzmana Ne Zaman Görünmeli

Yukarıda listelenen semptomlardan herhangi biri hayatınızı sürekli olarak bozarsa, DEHB olup olmadığınız konusunda doktorunuzla konuşun. Farklı sağlık profesyonelleri (psikiyatristler, psikoterapistler) DEHB tedavisini teşhis edebilir ve denetleyebilir. DEHB’li yetişkinlerin tedavisi konusunda eğitim ve deneyime sahip bir uzman arayın.

Nedenleri

DEHB’nin kesin nedeni net olmamakla birlikte, araştırma çalışmaları devam etmektedir. DEHB’nin gelişiminde rol rol olabilecek faktörler şunlardır:

Genetik. DEHB ailelerde ortaya çıkabilir ve çalışmalar genlerin rol oynayabileceğini göstermektedir.

Gelişim sırasındaki sorunlar. Gelişimdeki önemli anlarda merkezi sinir sistemi ile ilgili sorunlar rol oynayabilir.

Komplikasyonlar

DEHB hayatı sizin için zorlaştırabilir. DEHB şunlarla ilişkilendirilmiştir:

 • Kötü okul veya iş performansı
 • İşsizlik ya da sık iş değiştirme
 • Finansal sorunlar
 • Kanunla ilgili sorunlar
 • Alkol veya diğer maddelerin kötüye kullanımı
 • Sık araba kazaları veya diğer kazalar
 • Kararsız ilişkiler
 • Kötü fiziksel ve zihinsel sağlık
 • Kötü benlik imajı
 • İntihar girişim düşünceleri 

Eşlik Edebilen Koşullar

DEHB başka psikolojik veya gelişimsel sorunlara neden olmasa da, başka bozukluklar genellikle DEHB ile birlikte ortaya çıkar ve tedaviyi daha zor hale getirir. Bunlar şunları içerir:

Duygudurum bozuklukları. DEHB’li birçok yetişkinde depresyon, bipolar bozukluk veya başka bir duygudurum bozukluğu da vardır. Duygudurum sorunları mutlaka doğrudan DEHB’den kaynaklanmasa da, DEHB’ye bağlı tekrarlanan bir başarısızlık ve hayal kırıklığı modeli depresyonu kötüleştirebilir.

Anksiyete bozuklukları. Anksiyete bozuklukları DEHB’li yetişkinlerde oldukça sık görülür. Anksiyete bozuklukları ezici endişe, sinirlilik ve diğer semptomlara neden olabilir. Anksiyete, DEHB’nin neden olduğu zorluklar ve aksilikler nedeniyle daha da kötüleşebilir.

Diğer psikiyatrik bozukluklar. DEHB’li yetişkinler, kişilik bozuklukları, aralıklı patlayıcı bozukluk ve madde kullanım bozuklukları gibi diğer psikiyatrik bozukluklar için artan risk altındadır.

Öğrenme güçlüğü. DEHB’li yetişkinler, akademik testlerde yaşları, zekaları ve eğitimleri için beklenenden daha düşük puan alabilirler. Öğrenme güçlüğü, anlama ve iletişim kurma sorunlarını içerebilir.

Teşhis

Yetişkinlerde DEHB belirtilerini ve semptomlarını tespit etmek zor olabilir. Bununla birlikte, temel semptomlar yaşamın erken dönemlerinde – 12 yaşından önce – başlar ve yetişkinliğe kadar devam ederek büyük sorunlar yaratır.

Tek bir test tanıyı doğrulayamaz. Teşhis koymak muhtemelen şunları içerecektir:

 • Belirtilerinizin diğer olası nedenlerini ekarte etmeye yardımcı olmak için fizik muayene
 • Mevcut tıbbi sorunlar, kişisel ve ailevi tıbbi geçmiş ve belirtilerinizin geçmişi hakkında size sorular sormak gibi bilgi toplama
 • Belirtileriniz hakkında bilgi toplamaya ve değerlendirmeye yardımcı olmak için DEHB derecelendirme ölçekleri veya psikolojik testler

DEHB’ye benzeyen diğer koşullar

Bazı tıbbi durumlar veya tedaviler DEHB’ninkine benzer belirti ve semptomlara neden olabilir. Örnekler şunları içerir: 

Depresyon, anksiyete, davranış bozuklukları, öğrenme ve dil eksiklikleri veya diğer psikiyatrik bozukluklar gibi ruh sağlığı bozuklukları

Gelişimsel bozukluk, nöbet bozukluğu, tiroid sorunları, uyku bozuklukları, beyin hasarı veya düşük kan şekeri (hipoglisemi) gibi düşünmeyi veya davranışı etkileyebilecek tıbbi sorunlar

Alkol veya diğer maddelerin kötüye kullanımı ve bazı ilaçlar gibi ilaçlar ve ilaçlar

Tedavi 

Yetişkinlerde DEHB için standart tedaviler tipik olarak ilaç, eğitim, beceri eğitimi ve psikolojik danışmanlığı içerir. Bunların bir kombinasyonu genellikle en etkili tedavidir. Bu tedaviler DEHB’nin birçok semptomunun yönetilmesine yardımcı olabilir, ancak bunu iyileştirmezler. Sizin için en uygun olanı belirlemek biraz zaman alabilir.

İlaçlar

Herhangi bir ilacın yararları ve riskleri hakkında psikiyatristinizle konuşun.

Metilfenidat veya amfetamin içeren ürünler gibi uyarıcılar tipik olarak DEHB için en sık reçete edilen ilaçlardır, ancak diğer ilaçlar reçete edilebilir. Uyarıcıların nörotransmitter adı verilen beyin kimyasallarının seviyelerini artırdığı ve dengelediği görülmektedir.

DEHB’yi tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar arasında uyarıcı olmayan atomoksetin ve bupropion gibi bazı antidepresanlar bulunur. Atomoksetin ve antidepresanlar uyarıcılardan daha yavaş çalışır, ancak sağlık sorunları nedeniyle uyarıcı alamıyorsanız veya uyarıcılar ciddi yan etkilere neden oluyorsa bunlar iyi seçenekler olabilir.

Doğru ilaç ve doğru doz bireyler arasında farklılık gösterir, bu nedenle sizin için neyin doğru olduğunu bulmak zaman alabilir. Doktorunuza herhangi bir yan etkiden bahsedin.

Psikoterapi

Yetişkin DEHB için danışmanlık genellikle psikolojik danışmanlık (psikoterapi); bozukluk hakkında eğitim ve başarılı olmanıza yardımcı olacak öğrenme becerilerini içerir.

Psikoterapi size yardımcı olabilir:

 • Zaman yönetiminizi ve organizasyon becerilerinizi geliştirme
 • Dürtüsel davranışınızı nasıl azaltacağınızı öğrenme
 • Daha iyi problem çözme becerileri geliştirme
 • Geçmiş akademik, iş veya sosyal başarısızlıklarınızın psikolojik etkileriyle başa çıkmak
 • Benlik saygınızı geliştirmek
 • Aileniz, iş arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkileri geliştirmenin yollarını öğrenme
 • Öfkenizi kontrol etmek için stratejiler geliştirme

DEHB için yaygın psikoterapi türleri şunları içerir:

Bilişsel davranışçı terapi. Bu yapılandırılmış danışmanlık türü, davranışınızı yönetmek ve olumsuz düşünme kalıplarını olumlu olanlara dönüştürmek için belirli beceriler öğretir. Okul, iş veya ilişki sorunları gibi yaşam zorluklarıyla başa çıkmanıza ve depresyon veya madde kötüye kullanımı gibi diğer zihinsel sağlık durumlarını ele almanıza yardımcı olabilir.

Evlilik danışmanlığı ve aile terapisi. Bu tür bir terapi, sevdiklerinizin DEHB olan biriyle yaşama stresiyle başa çıkmalarına ve yardım etmek için neler yapabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu tür danışmanlık, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirebilir.

İlişkiler üzerine çalışmak. DEHB’li birçok yetişkin gibiyseniz, tahmin edilemez olabilir ve randevuları unutabilir, son teslim tarihlerini kaçırabilir ve dürtüsel veya mantıksız kararlar verebilirsiniz. Bu davranışlar en bağışlayıcı iş arkadaşının, arkadaşının veya ortağın sabrını zorlayabilir. Bu konulara ve davranışınızı daha iyi izlemenin yollarına odaklanan terapi çok yardımcı olabilir. Böylece iletişimi geliştirmek ve çatışma çözme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için sınıflar olabilir. Aile üyelerinin DEHB hakkında daha fazla şey öğrendiği çift terapisi ve sınıflar ilişkilerinizi önemli ölçüde iyileştirebilir.

Yaşam tarzı 

DEHB karmaşık bir bozukluk olduğundan ve her insan benzersiz olduğundan, DEHB olan tüm yetişkinler için önerilerde bulunmak zordur. Ancak bu önerilerden bazıları yardımcı olabilir:

 • Her gün yerine getirilmesi gereken görevlerin bir listesini yapın. Çok fazla şey yapmaya çalışmadığınızdan emin olun.
 • Görevleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırın. Kontrol listelerini kullanmayı düşünün.
 • Kendinize not yazmak için yapışkan notlar kullanın. Bunları buzdolabına, banyo aynasına, arabaya veya hatırlatıcıları göreceğiniz başka yerlere koyun.
 • Randevuları ve son teslim tarihlerini takip etmek için bir randevu defteri veya elektronik takvim bulundurun.
 • Fikirleri veya hatırlamanız gereken şeyleri not edebilmeniz için yanınızda bir dizüstü bilgisayar veya elektronik cihaz taşıyın.
 • Hem elektronik cihazlarınızda hem de kağıt belgeler için bilgileri dosyalamak ve düzenlemek için sistemler kurmak için zaman ayırın. Bu sistemleri tutarlı bir şekilde kullanma alışkanlığı edinin.
 • Günden güne tutarlı bir rutin izleyin ve anahtarlarınız ve cüzdanınız gibi öğeleri aynı yerde tutun.
 • Aile üyelerinden veya diğer sevdiklerinizden yardım isteyin.

Randevunuza Hazırlık

Muhtemelen önce birinci basamak sağlık uzmanınızla konuşarak başlayacaksınız. İlk değerlendirmenin sonuçlarına bağlı olarak, sizi psikolog veya psikiyatrist gibi bir ruh sağlığı uzmanı gibi bir uzmana yönlendirebilir.

Randevunuza hazırlanmak için aşağıdakilerin bir listesini yapın:

 • İş yerinde, okulda veya ilişkilerde sorun gibi yaşadığınız konular ve neden oldukları sorunlar.
 • Yaşadığınız büyük stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgiler.
 • Herhangi bir vitamin, bitki veya takviye ve dozajlar dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar. Ayrıca kullandığınız kafein ve alkol miktarını ve eğlence amaçlı uyuşturucu kullanıp kullanmadığınızı da ekleyin.
 • Varsa, geçmiş değerlendirmeleri ve resmi test sonuçlarını yanınızda getirin.

Doktorunuza sorabilirsiniz:

 • Belirtilerimin olası nedenleri nelerdir?
 • Ne tür testlere ihtiyacım var?
 • Hangi tedaviler mevcuttur ve hangilerini önerirsiniz?
 • Önerdiğiniz birincil yaklaşıma alternatifler nelerdir?
 • Psikiyatrist veya psikolog gibi bir uzman görmeli miyim?
 • Reçete ettiğiniz ilaca genel bir alternatif var mı?
 • İlaçtan ne tür yan etkiler bekleyebilirim?
 • Sahip olabileceğim basılı materyaller var mı? Hangi web sitelerini önerirsiniz?

Bir şeyi anlamadığınız her an soru sormaktan çekinmeyin.

 • Doktorunuzun sorabileceği soruları yanıtlamaya hazır olun, örneğin:
 • Odaklanma, dikkat etme veya hareketsiz oturma sorunları yaşadığınızı ilk ne zaman hatırlıyorsunuz
 • Belirtileriniz sürekli mi yoksa ara sıra mı oldu?
 • Hangi belirtiler sizi en çok rahatsız ediyor ve hangi sorunlara neden oluyor gibi görünüyor?
 • Belirtileriniz ne kadar şiddetli?
 • Belirtileri hangi ortamlarda fark ettiniz: evde, işte veya diğer durumlarda?
 • Çocukluğun nasıldı? Okulda sosyal sorunlarınız veya sorunlarınız oldu mu?
 • Mevcut ve geçmiş akademik ve iş performansınız nasıl?
 • Uyku saatleriniz ve kalıplarınız nelerdir?
 • Belirtilerinizi kötüleştiren bir şey varsa ne olur?
 • Belirtilerinizi iyileştiriyor gibi görünüyorsa ne olur?
 • Hangi ilaçları alıyorsunuz?
 • Kafein tüketiyor musunuz?
 • Alkol ya da eğlence amaçlı madde kullanıyor musunuz?

Doktorunuz veya ruh sağlığı uzmanınız yanıtlarınıza, belirtilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre ek sorular soracaktır. Soru hazırlamak ve tahmin etmek, doktorla geçirdiğiniz zamandan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Uzm. Psikolog Seliyha Elbeyoğlu tarafından web sitesinde kulanılmak üzere Türkçe’ye çevrilmiştir. 

MyKlinik.